Karnede zayıf olunca belge alınır mı? Sınıfta kalma var mı? Takdir teşekkür puanı…

2023 – 2024 eğitim öğretim yılı bitmek üzere. Karne ve tatil heyecanı yaşayan öğrenciler karneleriyle birlikte alacakları takdir ve teşekkür belgesini alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. İşte “Karnede zayıf olunca takdir teşekkür alınır mı? İlk dönem sınıfta kalma var mı?” sorularının cevapları…

Okullarda ikinci dönem yavaş yavaş sona ererken öğrenciler 14 Haziran Cuma günü karne heyecanı yaşayacaklar. İlkokuldan liseye binlerce öğrenci tatil öncesinde karneleri ile buluşacak. Belge almak için 1 yıl boyunca çalışan öğrenciler takdir – teşekkür belgeleri için hesaplamalar yapmaya başladı. Öğrencilerin son zamanlarda en çok araştırdıkları konulardan biri de “1 dersten kalınca belge alınır mı?, Karnede zayıf olunca takdir teşekkür alınır mı?” soruları oldu.

Karnede zayıf olunca belge alınır mı

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00‘ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

Takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır

  • 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi
  • 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
  • Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
  • Milli Eğitim Bakanlığı‘nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sistemini değiştirdi. Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak.

BİR DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Bir öğrencinin karnesinde zayıf not yanı 1 notunun olması o dersin not ortalamasının altında kalmasına ve öğrencinin o dersten başarısız olduğunu göstermektedir. Bir dersten zayıf not yani 1 notunu alan öğrenciler o dersin başarı notunun altında kaldıkları için Takdir veya Teşekkür belgesi alamazlar.

Bir dersten kalınca belge alınır mı

KARNE NOTU HESAPLAMA

Karne notu hesaplama

Karne not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

İLK DÖNEM SINIFTA KALMA VAR MI?

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

İlk dönem sınıfta kalma var mı

  • İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,
  • İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.
  • Liselerde yıl sonu ortalaması 50’nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalır.

Yorum yapın