Areda Survey’den dikkat çeken araştırma!”Doğurganlık oranı için yeni politikalar geliştirmeli”

Areda Survey araştırma şirketinin, Türkiye genelinde 2.503 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 79,8’i son yıllarda düşen doğurganlık oranıyla başa çıkmak için hükümetin yeni politikalar geliştirmesi gerektiğini düşünüyor. Bu talebi en yüksek sesle dile getiren katılımcıların yaş grubuna bakıldığında ise yüzde 85,7 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler olduğu gözlemleniyor.

Çalışan kadınların doğum sonrası annelik izninin bir yıla kadar uzamasının, düşen doğurganlık oranına olumlu yönde etkileyeceğini düşünen kadınların yanı sıra yüzde 51,3’ü bu fikre katılmıyor. İşte, araştırmanın dikkat çeken detayları….

Areda Survey araştırma şirketi araştırması

TÜRK HALKININ YÜZDE 79,8’İ: “DÜŞEN DOĞURGANLIK ORANINA KARŞI HÜKÜMET YENİ POLİTİKALAR GELİŞTİRMELİ”

Areda Survey araştırma şirketinin, Türkiye genelinde 2.503 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 79,8’i son yıllarda düşen doğurganlık oranıyla başa çıkmak için hükümetin yeni politikalar geliştirmesi gerektiğini düşünüyor. Yüzde 20,2’si ise böyle bir ihtiyaç olmadığını belirtiyor.

Kadınların yüzde 77,6’sı bu düşünceye katılırken erkeklerdeki katılım oranı yüzde 82 ile daha yüksek bir oran gösteriyor. Kadınların yüzde 22,4’ü düşen doğurganlık oranıyla ilgili hükümetin yeni bir politika gelişmesini gerekli görmezken bu oran erkeklerde yüzde 18.

Areda Survey araştırma şirketi annelik izni

EN ÇOK GENÇLER TALEP EDİYOR!

Bu talepleri yüksek sesle ifade eden katılımcıların yaş aralıklarına bakıldığında ise yüzde 85,7 gibi bir oranı 18-34 yaş grubundaki gençlerin kapladığı ortaya çıkıyor. Gençleri yüzde 80,1 ile 55 yaş ve üzeri takip ederken en son yüzde 74,1 ile 35-54 yaş aralığındaki katılımcılar ile geliyor. Yani, yeni bir politikaya ihtiyaç olmadığını düşünenler sırasıyla; yüzde 25,9 ile 35-54 yaş aralığındakiler, yüzde 19,9 ile 55 yaş ve üzerindekiler ve yüzde 14,3 ile 18-34 yaş aralığındakiler.

Areda Survey araştırma şirketi annelik izni

DOĞUM İZNİ BİR YILA UZATILMALI MI?

Yapılan araştırmaya göre, halkın yüzde 52,6’sı çalışan kadınların doğum sonrası annelik izninin bir yıla kadar uzamasının, düşen doğurganlık oranına olumlu yönde etkileyeceği kanaatinde iken yüzde 47,4’ü olumlu bir etkisinin olmayacağını öne sürüyor.

Araştırmanın dikkat çeken detaylarından bir diğeri ise bu fikre katılan erkeklerin daha yüksek bir oranda olması. Yüzde 56,6 gibi bir oran ile kadınları geçen erkekler böyle bir uygulamanın doğurganlık oranlarını olumlu yönde etkilemeyeceğini düşünüyor. 

Doğum izni

Yaş dağılımlarına bakıldığında ise 18-34 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 50,9’u çalışan kadınların doğum izninin bir yıla kadar uzatılmasının doğum oranlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünmüyor. Kalan yüzde 49,1’i de bu konuya daha olumlu bakıyor.

Annelik izni araştırması

35-54 YAŞ ARALIĞI DOĞUM ORANLARINA OLUMLU YANSIMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR!

35-54 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 53,1’i söz konusu duruma daha olumlu yaklaşırken yüzde 46,9’u yine bu uygulamanın bir etkisinin olmayacağını düşünüyor. Doğum izni süresinin uzatılmasının doğurganlık oranını artıracağını düşünenler arasında en yüksek katılım da yüzde 56,3 ile 55 yaş ve üzerindekilere ait. Bu yaş grubunun da yüzde 43,7’si uygulamanın doğurganlık oranlarına olumlu yansımayacağını düşünüyor. 

Areda Survey araştırma şirketi annelik izni araştırması

YAPILAN ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 28 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 2.503 kişinin katıldığı araştırma, kantitatif araştırma yöntemleri arasında yer alan CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ yapılarak gerçekleştirildi.

Yorum yapın