Odin aslında Türk mü? İsveç tarihinin babası gerçekleri bir bir anlattı

İsveç’te tarihi araştırmaların öncülerinden Prof. Seven Lagerbring, Viking tanrıları ve hatta İsveçlilerin Türk olduğunu iddia ediyor. Özellikle dünya tarihinde büyük yankı uyandıran Odin’in Türk olduğu iddiaları ve ortaya çıkan bilgiler dikkat çekti.

Dünya sinemasının ve Marvel evreninin vazgeçilmez karakteri “Odin”, İskandinav tarihinde ve mitolojisinde önemli bir yer ediniyor. Odin’in Türk Yurdu olarak isimlendirilen bir yerden geldiğini biliyor muydunuz? İşte duyanları şaşkına uğratan o rivayet…

Dilimize Abdullah Gürgün tarafından çevrilen Prof. Sven Lagerbring’in kitabında, Odin’in ve İsveç halkının Türk kökenli olduğuna dair pek çok kesin yargıya yer veriliyor.

Odin

İsveç tarihinin kurucusu olan Prof. Sven Lagerbring, Türkçe ile İsveççe arasındaki ortaklıklardan, mitolojik benzerliklerden hareket ederek, İsveçlilerin atalarının Türkler olduğuna işaret etmiş ve İsveç masallarında da tanrı Odin’in “Türkland”dan geldiğini ifade etmişti. 

Sven Lagerbring

Prof. Lagerbring’e göre İsveç Tanrısı Odin, “Herwarar Masalı”nda Tirkiar (Türkler) ve Asiemaen (Asyalılar) olarak tanıtılan büyük bir kitlenin önderiydi ve Odin adı da “OT-İN (inen ateş)” sözünden kaynaklanmaktaydı. Odin ismi ile eski Türklerde saygı duyulan kutsal bir büyük olan Öden Ata arasındaki benzerlik de dikkat çeken bir gerçeği gözler önüne seriyor.

Odin ve Türk bağlantısı

Lagerbring, konu hakkında şu cümlelere yer vermiştir:

Bizim atalarımız Oden’in yoldaşları Türklerdir. Bu konuda elimizde yeterli kanıt var… Liderlerimiz rahatlıkla atalarımızı Türkler ve Tatarlar olarak gösteriyorlar. Ancak bazı dürüst kişilerin ve hatta asil kişilerin buna öfkelendiklerini biliyorum. Onlar bu kökeni yeterince onur verici bulmuyorlar. Bir tarihçinin en önde gelen rehberi ve amacı gerçektir: bu şekilde onur kazanmak çok daha iyidir. Kendini ve yandaşlarını yalanlarla kandırmak; işte asıl bu tuhaf bir onursuzluktur. Bir de kim Türklerin öteki haklardan daha onursuz bir halk olduğunu söyleyebilir ki? Eğer onur sağlayan koşullar olarak zaferler ve ülke fetihleri görülüyorsa ki yapılan kabaca budur; Türkler ve Tatarlar kadar bu koşulları yerine getiren halk fazla değildir… Onur verici olup olmadığı endişesi olmadan söyleyelim, Oden ve yanındakiler Türk’tüler. Bu tümceyi olduğu gibi kabulleniyorsak ya da hiç değilse mümkün görüyorsak bunun sonucu olarak İsveççede de Türkçeyle benzerlikler görmemiz kaçınılmazdır… Türkler diğer pek çok akraba halklar gibi göçebeydiler. Büyük bir olasılıkla o nedenle “gezgin göçer” anlamındaki İbranice schut sözcüğünden esinlenerek schyther (İskitler) olarak anılmışlardır… Oden önce Almanya’da durdu. Oradan Danimarka’ya geçti ve İsveç’te durdu… Bu Sturlesson’un kendi anlatısıdır ve Almanca, Danca ve İsveççenin temelde aynı dil olduğu konusunda tam bir neden sunar. İngilterelilerin atası Anglosaxonların kökeni de aynı şekilde Oden’e uzanır. Onların dilleri de aynı Asyalıların ve Türklerin dilinin bir dalıdır.”

Öte yandan birçok İskandinav hikayesinde Tanrıların Babası Odin’in, Türk Mitolojisinin en önemli figürü olan iki kurtla beraber dolaştığı bilgisine de yer veriliyor.

İlk İskandinav – İsveççe sözlüğünü yayımlayan Olof Verelius”un, İskandinavya Mitolojisinin “Hervarar” Hikayesini 1672’de kaleme aldığı “Hervarar Saga På Gammal Götska Med Olai Vereli Vttolkning Och Notis” isimli eserinde de “Bu zamanda Asyalılar ve Türkler doğudan gelip kuzeydeki bölgelere yerleştiler. Onların liderlerinin adı Odin idi.” ifadeleri yer almaktadır.

İsveç ve Türk dili arasındaki yadsınamaz benzerlikler de bu tezleri doğrular nitelikte.

Yorum yapın