GÜNCEL HURDA FİYATLARI AH-METAL HURDA FİYAT LİSTESİ 2023

Gizlilik Politikası

Son güncellenme: 01/07/2022

Güvenliğinizi sağlamak amacıyla bizimle paylaştığınız ve paylaşacağınız tüm veriler; hassasiyet ve üst düzey güvenlik yöntemleri ile korunmaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası, hurdafiyatlari.org adına düzenlenmiş ve yayınlanmıştır.

Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Nedenleri

Meşru menfaat şartları kapsamında IP adresiniz, kullanıcı adı – ePosta bilgileriniz, cookies (çerezler) ve benzeri unsurlar ile manuel ya da otomatik yöntemlerle kaydedilerek resmi kurumlar tarafından talep edildiği takdirde paylaşılacaktır.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca tüm kullanıcılar, ilgili platforma başvurarak

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Sıralanan haklarınızı kullanmak için bizimle iletişime geçerek, talepte bulunabilirsiniz.